TALOUSARVIOALOITE 347/2009 vp

TAA 347/2009 vp - Valto Koski /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen vähimmäissairauspäivärahojen korottamiseen

Eduskunnalle

Lapsen saanti, sairastuminen tai kuntoutuminen ovat elämäntilanteita, joista aiheutuvaa tulonmenetystä tulee yhteisin varoin tasoittaa. Näihin elämäntilanteisiin osoitettujen sairaus-, kuntoutus- ja vanhempainpäivärahojen tasoa on korotettu, mutta ei riittävästi. Sairauspäiväraha on osa perusturvaa, jolla jaetaan uudelleen yhteiskunnan voimavaroja. Sosiaaliturvan avulla tuetaan yksilöiden hyvinvointia ja katetaan riskitilanteissa syntyvää toimeentulovajetta. Syyperusteisen perusturvan, johon sairauspäiväraha kuuluu, taso laahaa edelleen kaukana ansiotulojen kehityksestä. Ensisijaisten toimeentuloetuuksien tason tulisi olla sellainen, että ne turvaavat välttämättömän toimeentulon ja elämisen perustarpeet.

Näistä syistä esitämme vähimmäispäivärahojen, kuten sairaus-, äitiys-, vanhempainpäivärahan ja erityishoitorahan sekä kuntoutusrahan korottamista 120 eurolla kuukaudessa. Sairausvakuutuslain 11 luvun 7 §:n mukainen vähimmäismäärä nousisi siten 549,50 eurosta 669,50 euroon kuukaudessa. Työnteon, riittävän tasoisen sosiaaliturvan sekä toimivien peruspalvelujen kautta voidaan ehkäistä ja vähentää köyhyyttä ja syrjäytymistä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.30.60 lisäyksenä 50 000 000 euroa sairaus- ja vanhempainpäivärahan, erityishoitorahan sekä kuntoutusrahan vähimmäismäärän budjettiperusteiseen korottamiseen 120 eurolla kuukaudessa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Valto Koski /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Marko Asell /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Sari Palm /kd
 • Reijo Kallio /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Sirpa Paatero /sd

​​​​