TALOUSARVIOALOITE 348/2009 vp

TAA 348/2009 vp - Valto Koski /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketukeen

Eduskunnalle

Vuoden 2009 valtion tulo- ja menoarviossa oli erillinen määräraha, jota sai käyttää 1.5.2005 lukien vuosina 1941—1947 syntyneille pitkäaikaistyöttömille työttömien henkilöiden eläketuesta annetun lain 39/2005 perusteella. Lain voimassaolo päättyy vuoden 2010 alussa, jos sitä ei jatketa. Kun pitkäaikaisia työttömiä, joilla on samanlainen tausta kuin voimassa olleessa laissa määritelty, näyttää tulevan lisää, ei ole perusteltua jättää heitä eläketuesta annetun lain ulkopuolelle. Olen tehnyt lain jatkamista tarkoittavan lakialoitteen, jonka myönteinen käsittely pitäisi saada aikaan.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta palauttaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentin  33.40.56 ja osoittaa momentille 5 500 000 euroa pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketukeen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Valto Koski /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Merja Kuusisto /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Sari Palm /kd
 • Reijo Kallio /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Marko Asell /sd

​​​​