TALOUSARVIOALOITE 35/2009 vp

TAA 35/2009 vp - Paavo Arhinmäki /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenoihin

Eduskunnalle

METSO-suojeluohjelman toteutusvaihe vaatii lisää varoja. METSO on toimintaohjelma Etelä-Suomen, Oulun läänin länsiosan ja Lounais-Lapin metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi. Ohjelman tavoitteena on nykyistä paremmin turvata metsäisille luontotyypeille ja uhanalaisille lajeille tärkeitä elinympäristöjä ja metsien rakennepiirteitä. Toimenpiteillä pyritään sekä luomaan erityyppisiä uusia metsien monimuotoisuutta ylläpitäviä alueita ja alueiden verkostoja että tehostamaan suojelua nykyisillä suojelualueilla mahdollisimman kustannustehokkaasti.

METSO-kokeilujen tulokset ovat selvät. Metsien monimuotoisuuden kannalta paras ratkaisu on pysyvä suojelu, ja näiden alueiden hankkimiseen tarvitaan lisää varoja.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.63 lisäyksenä 20 000 000 euroa luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenoihin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Paavo Arhinmäki /vas 
  • Minna Sirnö /vas

​​​​