TALOUSARVIOALOITE 350/2009 vp

TAA 350/2009 vp - Johannes Koskinen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 10/12 parantamiseen välillä Hämeenlinna—Lahti

Eduskunnalle

Liikennemäärien lisääntyessä ja idän liikenteen korostuessa Suomen poikittaisyhteyksien merkitys kasvaa. Raskaan liikenteen määrä yhteysvälillä Hämeenlinna—Lahti—Kouvola on jo nyt merkittävä.

Hämeenlinnan ja Lahden välisen tieyhteyden parantamista on suunniteltu ja osin toteutettukin pitkään. Pullonkaulaksi ovat muodostuneet tiejärjestelyt Lahden ja Hämeenlinnan alueella ja väli Hämeenlinna—Tuulos. Ensimmäisessä vaiheessa tulisi toteuttaa valtateiden parantamista koskevan kehittämissuunnitelman 2005 kehittämistoimenpide-ehdotuksen 1. kiireellisyysluokan toimenpiteet kokonaishankkeena. Tavoitteena on valtatieyhteyden Hämeenlinna—Lahti rakentaminen jatkuvaksi ohituskaistatieksi. Koko hankkeen rahoitustarve on noin 60 milj. euroa.

Tämä aloite on tehty yhteistyössä Hämeen liiton ja Hämeen vaalipiirin kansanedustajien kanssa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.78 lisäyksenä 15 000 000 euroa valtatien 10/12 suunnitteluun tieosuudella Hämeenlinna—Lahti ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että Liikennevirasto oikeutetaan solmimaan sopimuksia hankkeen toteuttamisesta enintään 60 000 000 euron määrästä.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Johannes Koskinen /sd
  • Timo Heinonen /kok
  • Tuija Nurmi /kok
  • Satu Taiveaho /sd
  • Jouko Skinnari /sd
  • Matti Kauppila /vas
  • Tarja Filatov /sd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Kalle Jokinen /kok
  • Risto Autio /kesk

​​​​