TALOUSARVIOALOITE 352/2009 vp

TAA 352/2009 vp - Marjaana Koskinen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen elinsiirto- ja elinluovutustoiminnan resurssiyksikön perustamiseen

Eduskunnalle

Elinluovutusten ja elinsiirtojen määrät romahtivat Suomessa viime vuonna 2000-luvun alhaisimmiksi. Tilanne ei ole korjaantunut, sillä tämän vuoden elinsiirtoluvut ovat olleet edellisvuotta vain jonkin verran korkeammat. Mitä ilmeisimmin ei päästä lähellekään vuoden 2006 ennätyslukuja, ja valitettavasti edelleen yli 300 henkilöä odottaa elinsiirtoa.

Esitämme Tanskan mallin mukaista resurssiyksikön perustamista. Resurssiyksikön tehtävänä olisi pitkäaikaisesti ja suunnitelmallisesti koordinoida kuolleilta ja eläviltä saatavien elinluovutusten lisäämiseksi mm. seuraavia toimenpiteitä:

 • vastuuhenkilöiden nimeäminen luovuttajasairaaloihin
 • henkilöstön jatkuva koulutus terveydenhuollossa, erityisesti päivystys- ja teho-osastoilla
 • hyvien hoitokäytäntöjen edistäminen
 • luovutuksesta aiheutuvien kustannusten kompensoiminen sairaaloille ja eläville luovuttajille
 • asiallisen tiedon välittäminen väestölle ja keskustelun herättäminen elinluovutuksista.

Muistettakoon, että jokainen elinsiirto on säästöä yhteiskunnalle ja elämänlaatua elinsiirron saaneelle.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.01.01 lisäyksenä 100 000 euroa elinluovutus- ja elinsiirtotoimintaa koordinoivan resurssiyksikön perustamiseen sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Raimo Piirainen /sd
 • Valto Koski /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Paula Sihto /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Saara Karhu /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

​​​​