TALOUSARVIOALOITE 353/2009 vp

TAA 353/2009 vp - Marjaana Koskinen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen toimeentulotuen perusosan korottamiseen

Eduskunnalle

Toimeentulotuen perusosaa ei ole korotettu koskaan, ja tuloerot ovat kovassa kasvussa maassamme. Toimeentulotukea saavien henkilöiden määrä on kasvussa. Vuonna 2007 määrä oli noin 343 000, vuonna 2009 390 000 ja vuonna 2010 arvioidaan henkilöiden määräksi jo 448 000.

Myös toimeentulotukea pitkäaikaisesti saavien osuus on ollut vakaalla tasolla, noin 24—26 prosenttia asiakkaista. Koska toimeentulotukiasiakkaiden määrä nousee räjähdysmäisesti ja pitkäaikaisesti toimeentulotukea saavien osuus on korkea, on perusteltua, että yhden henkilön ruokaan käytettävä euromäärä olisi hieman korkeampi kuin noin 6 euroa päivässä. Toimeentulotukea saavat lapsiperheet joutuvat vielä ikään kuin "syömään" perheen saamat lapsilisät, koska lapsilisät lasketaan toimeentulotuessa tuloiksi.

Toimeentulotuki on sidoksissa kansaneläkeindeksiin ja näin ollen kuluttajahintoihin, ja arvioidaan, että indeksi ensi vuodelle on vain 0,3 prosenttia. Tämä osaltaan vaikuttaa siihen, että tuloerot entisestään kasvavat, koska pienempiin etuisuuksiin, kuten toimeentulotukeen ja työmarkkinatukeen, tulee kaikkein alhaisin indeksitarkistus.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.60.35 lisäyksenä 80 000 000 euroa toimeentulotuen perusosan budjettiperusteiseen korottamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Marjaana Koskinen /sd
  • Jouko Skinnari /sd
  • Merja Kyllönen /vas
  • Raimo Piirainen /sd
  • Valto Koski /sd
  • Heli Paasio /sd
  • Annika Lapintie /vas
  • Saara Karhu /sd
  • Katja Taimela /sd
  • Jyrki Yrttiaho /vas

​​​​