TALOUSARVIOALOITE 354/2009 vp

TAA 354/2009 vp - Miapetra Kumpula-Natri /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen eduskunnan kansainväliseen toimintaan

Eduskunnalle

Eduskunnan kansainvälistyminen alkoi merkittävässä mittakaavassa vuonna 1989 Euroopan neuvoston jäsenyyden myötä ja vahvistui entisestään kuusi vuotta myöhemmin Euroopan unionin jäsenyyden toteuduttua. Eduskunta on myös ollut mukana tärkeimpien turvallisuuspoliittisten järjestöjen eli ETYJin, WEU:n ja NATOn parlamentaarisissa yleiskokouksissa — näistä ETYJissä varsinaisena jäsenenä parlamentaarisen yleiskokouksen perustamisesta vuonna 1992 lähtien. Tällä vahvalla kansainvälisellä linjalla on jatkettava. ETYJin parlamentaarinen yleiskokouskin vetosi vastikään jäsenmaiden parlamentteihin, että parlamentit pitäisivät huolen riittävästä rahoituksesta kansainväliseen yhteistyöhön. Eduskunta osallistuu näiden lisäksi myös muihin tärkeisiin kansainvälisiin yhteistyöelimiin.

Huolimatta kansainvälisen yhteistyön välttämättömyydestä nykypäivänä eduskunnan kansainvälisestä toiminnasta on tingitty viimeisenä kahtena vuotena paljon. Tärkeisiin kokouksiin ei ole liian tiukkojen raamien sisällä varaa lähettää sopivankokoisia kansanedustajadelegaatioita. Virkamatkamäärärahoja on tällä vaalikaudella selkeästi leikattu.

Globalisoituneen maailman haasteiden on ulotuttava myös eduskuntaan. Yhä useamman elämän- ja politiikanalan rajat ylittävät ulottuvuudet vaativat, että on voitava seurata kansainvälistä kehitystä aktiivisesti. Suomen parlamentin näkyminen kansainvälisessä yhteistyössä lisää painoarvoamme maailmalla niin poliittisella kuin elinkeinoelämänkin puolella.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  21.10.01 lisäyksenä 2 000 000 euroa eduskunnan kanslian toimintamenoihin eduskunnan kansainvälisen yhteistyön määrärahoihin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Miapetra Kumpula-Natri /sd

​​​​