TALOUSARVIOALOITE 355/2009 vp

TAA 355/2009 vp - Miapetra Kumpula-Natri /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen energia-alan MBA-ohjelman ja Energy Technology -koulutusohjelman käynnistämiseen Vaasassa

Eduskunnalle

Vaasan alueella erityispiirteenä on tiedekorkeakoulun (VY) ja ammattikorkeakoulujen koulutus- ja tutkimusyhteistyö. Pohjanmaan alueella yhteistyötä tehdään Vaasan ammattikorkeakoulun ja Novian kanssa sekä ylimaakunnallisesti laajemmin Seinäjoen, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulujen ja Turun ammattikorkeakoulun sekä Åbo Akademin Turussa sijaitsevan teknillisen tiedekunnan kanssa. Vaasan yliopiston, Novian ja Vaasan ammattikorkeakoulun yhteiskäytössä on Technobothnia HighTech -laboratorio, jota hyödynnetään sekä tutkimuksessa että koulutuksessa.

Vaasan yliopisto sekä alueella toimivat ammattikorkeakoulut tulevat kehittämään koulutustaan vastaamaan entistä paremmin energia-alan yritysten työvoimatarpeita. Tästä esimerkkinä voidaan mainita Vaasan yliopiston tekniikan alan suuntaaminen energia-alaan ja suunnitelmat energia- ja ympäristöliiketoiminnan tutkimusyksikön perustamiseksi sekä ammattikorkeakoulujen energia-alan koulutuksen ja tutkimuksen vahvistamiseksi. Yliopisto kehittää energia-alan toimiala-tutkimustaan mm. käynnistämällä vuoden alussa energia-alan MBA-ohjelman. Tavoitteena on myös tohtoriohjelman käynnistäminen. Vaasan ammattikorkeakoululla ja Novialla on jo pitkään ollut valmiudet ja vahva elinkeinoelämän tuki englanninkielisen Energy Technology -koulutusohjelman käynnistämiseksi.

Aloituspaikkojen lisätarpeeksi voidaan tässä vaiheessa arvioida Vaasan yliopistossa 20 ja VAMK:n ja Novian insinöörikoulutuksessa yhteensä 20. Erittäin tärkeää on myös mahdollistaa koulutusalojen suuntaaminen ja nopea muokkaaminen entistä paremmin alueen ja erityisesti sen elinkeinoelämän tarpeita vastaaviksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.40.50 lisäyksenä 2 000 000 euroa energia-alan MBA-ohjelman ja Energy Technology -koulutusohjelman käynnistämiseen Vaasassa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Miapetra Kumpula-Natri /sd
  • Håkan Nordman /r

​​​​