TALOUSARVIOALOITE 356/2009 vp

TAA 356/2009 vp - Miapetra Kumpula-Natri /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen itsenäisesti asuvien 18- ja 19-vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden opintotukeen

Eduskunnalle

Opintotukijärjestelmässämme on alle 20-vuotiaat itsenäisesti asuvat toisen asteen opiskelijat asetettu eriarvoiseen asemaan alle 20-vuotiaiden korkeakouluopiskelijoiden kanssa. Alle 20-vuotiaat toisen asteen opiskelijat saavat opintotukea ainoastaan tarveharkinnan mukaan vanhempien tulotasosta riippuen, vaikka asuisivat itsenäisesti ja olisivat täysi-ikäisiä. Samoin ei ole korkeakouluopiskelijoiden suhteen: he saavat täyden opintotuen ilman vanhempien tuloihin kytkeytyvää tarveharkintaa.

Keinotekoisten vanhempien tulorajojen ylläpitäminen 18- ja 19-vuotiailla itsenäisesti asuvilla ei ole periaatteellisesti oikein. Täysi-ikäisyyden rajaksi on Suomessa määritelty 18 vuoden ikä. On mahdotonta oikeudenmukaisesti perustella, miksi itsenäisesti asuvien 18- ja 19-vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden etuuteen kuitenkin vaikuttaa vanhempien tulotaso, vaikkeivät vanhemmat enää ole lain puolesta elatusvelvollisia täysi-ikäistä lastaan kohtaan eivätkä asu samassa kotitaloudessa. 18—19-vuotias toisen asteen opiskelija voi täten jäädä tyhjän päälle ja joutua keskeyttämään opintonsa. Opintotukijärjestelmän perusajatus, oikeus opiskella kokopäiväisesti, on täten ulotettava koskemaan myös itsenäisesti asuvia 18—19-vuotiaita toisen asteen opiskelijoita. Tehdyt korotukset vanhempien tulorajaan vuosina 2006 ja 2007 ovat parantaneet tilannetta, mutta ero on kurottava umpeen.

Olen tehnyt vastaavan lakialoitteen (LA 41/2007 vp) laiksi opintotukilain 19 §:n muuttamisesta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.70.55 lisäyksenä 15 000 000 euroa itsenäisesti asuvien 18- ja 19-vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden opintotukeen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Miapetra Kumpula-Natri /sd

​​​​