TALOUSARVIOALOITE 358/2009 vp

TAA 358/2009 vp - Miapetra Kumpula-Natri /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen lentologistiikka-alueen rakentamiseen Vaasan lentokentän yhteyteen

Eduskunnalle

Vaasan lentokenttä on vakiinnuttanut paikkansa merkittävänä liikennereittinä kotimaisen lentoliikenteen lisäksi myös kansainvälisen lentoliikenteen väylänä. Suorat päivittäiset yhteydet Helsinkiin ja Tukholmaan avaavat ympäri maailmaa Aasiaa myöten monia nopeita yhteyksiä, jotka ovat välttämättömiä mm. alueella toimiville kansainvälisille sähkö- ja energiatekniikan yrityksille.

Vaasa on tällä hetkellä maamme neljänneksi vilkkain kansainvälisen matkustajaliikenteen lentokenttä Helsinki-Vantaan, Tampere-Pirkkalan ja Turun jälkeen. Kokonaismatkustajamäärien mukaan Vaasan lentokenttä on neljänneksi vilkkain.

Tavaraliikennepalvelut kentällä ovat oleellinen linkki Vaasan talousalueen kansainväliselle ja vientivetoiselle teollisuudelle, mutta niiden tueksi tarvitaan uudistuksia ja panostuksia infraan lentorahtiasematason ja lentorahtiterminaalien muodossa.

Lentologistiikka-alueen toteutumisen kautta Vaasan lentokentän ja Vaasa Airport Park -yritysalueen kokonaisuudella on ainutlaatuisen hyvät logistiset edellytykset palvella kansainvälisesti toimivia yrityksiä. Samalla turvataan Vaasa Airport Park -alueella olevat noin 3 500 työpaikkaa (vrt. 1 300 työpaikkaa vuonna 2000) sekä edistetään myös uusien yritysten sijoittumista alueelle.

Vaasan lentokentän (343 000 matkustajaa vuonna 2008) edelleen kehittyminen on koko alueen kansainvälisten yhteyksien sekä kilpailukyvyn kannalta välttämätöntä. Kotimaan liikennettä vanhan Vaasan läänin alueella on lisäksi 70 kilometrin päässä Seinäjoen Rengonharjun kentältä (37 000 matkustajaa vuonna 2008) sekä Kruunupyy-Pietarsaari-kentältä (noin 100 000 matkustajaa vuonna 2008) 100 kilometrin päässä.

Lentoaseman viereen on syntymässä kaikki neljä kuljetusmuotoa yhdistävä laaja logistiikkakokonaisuus. Asematason suunnittelu on saatu päätökseen vuoden 2009 aikana. Lentologistiikka-alue yhdistää fyysisesti yrityspuiston ja pohjoisen kiitoradan päädyn. Uudelta lentologistiikka-alueelta voidaan tarjota logistiikkatoimijoille sijaintipaikkoja tehokkaan toiminnan luomiseksi. Tehokkaat logistiset palvelut ovat yrityspuistoyritysten ohella samalla laajan yritysjoukon käytettävissä Vaasan seudun lisäksi koko vanhan Vaasan läänin alueella.

Koko Vaasan lentokenttäalueen kehittämishanke (pohjoinen lentologistiikka-alue, rullaustien jatke, uusi tieyhteys yrityspuiston ja matkustajaterminaalin välille sekä uusi eteläinen tieyhteys moottoritieltä matkustajaterminaalille) on suunniteltu toteutettavaksi neljässä vaiheessa vuosina 2009—2013. Koko kehittämishankkeen alustava kustannusarvio on n. 16,4 miljoonaa euroa — asemataso ja rullaustienjatke 5,4 miljoonaa euroa, tieyhteydet 1 miljoona euroa, lentorahtiterminaalit noin 10 miljoonaa euroa. Ensimmäisen vaiheen eli pohjoisen lentologistiikka-alueen investointikustannukset ovat kustannusarvion mukaan 5 400 000 euroa. Suunnitelmien mukaan paikallisesti hoidettaisiin alueen kehittämiseen liittyvä tarvittava infrarakentaminen. Tähän asti kentän kehittäminen on tapahtunut pääasiassa paikallisin voimin, sillä valtionapua on viimeksi saatu vuonna 1993, jolloin Ilmailulaitos (nykyinen Finavia) uudisti matkustajaterminaalin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.41 lisäyksenä 5 400 000 euroa Vaasan lentologistiikka-alueen rakentamiseen Vaasan lentokentälle ja lisää momentin perusteluihin, että määrärahaa saa käyttää myös Vaasan lentologistiikka-alueen rakentamiseen Vaasan lentokentälle.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Miapetra Kumpula-Natri /sd
  • Håkan Nordman /r
  • Jutta Urpilainen /sd
  • Ulla-Maj Wideroos /r
  • Mika Lintilä /kesk
  • Heidi Hautala /vihr

​​​​