TALOUSARVIOALOITE 359/2009 vp

TAA 359/2009 vp - Miapetra Kumpula-Natri /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Pietarsaaren työllisyysperusteisten investointien tukemiseen

Eduskunnalle

Pietarsaaren vientikeskeinen teollisuusrakenne on herkkä globaaleille suhdannemuutoksille. Maailman talouden tilanteen heikkous näkyy dramaattisesti — Pietarsaaressa työttömyysprosentti on noussut vuodessa 7,3 prosentista 11,3 prosenttiin. Elokuusta 2008 alkaen YT-neuvotteluita on käynyt 28 työnantajaa, joiden piirissä on 3 355 teollisuuden työntekijää — luku on noin puolet Pietarsaaren teollisuuden alan työpaikoista. Irtisanotuksi on tullut 379, toistaiseksi lomautetuksi 413 ja määräaikaisesti lomautetuksi 959 työntekijää. Lisäksi 9 työnantajaa aloitti kesällä YT-neuvottelut — niiden piirissä on 466 työntekijää. Työllisyystilanne heikennee kuukausi kuukaudelta. Teollisuudenaloista erityisesti puu- ja paperialan alasajo on ollut dramaattisin — muutamassa vuodessa on hävinnyt noin 500 työpaikkaa.

Suurten tuotantoyksiköiden alasajot sekä henkilöstön irtisanomiset taikka lomauttamiset saattavat aiheuttaa odottamattomia, äkillisiä ja mittavia uhkia alueiden kehitykselle erityisesti silloin, kun jokin toimiala vähentää merkittävästi työpaikkoja alueella tai lopettaa tuotantoyksikkönsä kokonaan. Äkilliset rakennemuutokset aiheuttavat merkittäviä haasteita alueen työllisyydelle, tuotantotoiminnalle ja elinkeinorakenteelle.

Pietarsaaressa tarvitaan rahoitusta ja erityistoimenpiteitä yritystoiminnan kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Yritysten perustoimintaedellytysten parantamisen ja infrastruktuurin kohentamisen hankkeisiin tarvitaan panostusta. Alueella tarvitaan korvaavia työpaikkoja teollisuudessa ja uusia yrityksiä ja työtilaisuuksia palvelusektorilla elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi. Lisäksi tarvitaan erityisiä toimenpiteitä kasvuyritysten ja kasvualojen kehittämiseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  32.30.64 lisäyksenä 2 000 000 euroa Pietarsaaren työllisyysperusteisten investointien tukemiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Miapetra Kumpula-Natri /sd
  • Håkan Nordman /r

​​​​