TALOUSARVIOALOITE 360/2009 vp

TAA 360/2009 vp - Miapetra Kumpula-Natri /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kuluttajaviraston toimintamenoihin

Eduskunnalle

Kuluttajavirasto valvoo useita kuluttajan suojaksi säädettyjä lakeja. Lisäksi Kuluttajavirasto voi erityistapauksissa auttaa kuluttajia saamaan oikeutensa.

Kuluttajavirasto valvoo lisäksi, että kulutustavarat ja kuluttajapalvelut täyttävät tuoteturvallisuuslainsäädännön vaatimukset eivätkä aiheuta vaaraa kuluttajan terveydelle tai omaisuudelle. Valvonta on pistokokeenomaista. Viranomaiset eivät tarkasta kaikkia tuotteita. Valvontaviranomaiset eivät myöskään myönnä hyväksymisiä turvallisille tuotteille, vaan elinkeinonharjoittaja vastaa siitä, että tuote on turvallinen.

Suomen tulisi herätä kuluttajaoikeuden nopeaan kehittymiseen etenkin EU-sääntelyn lisääntymisen vuoksi. Suuret kuluttajapolitiikan uudistushankkeet EU:ssa vaativat tehokkaampaa edunvalvontaa ja aktiivisuutta, jotta kuluttajaoikeuksia voidaan ollenkaan EU:ssa valvoa. Tämän takaamiseksi Kuluttajaviraston resursseja ei saa pienentää edellisvuosista, vaan määrärahojen taso on pidettävä suurin piirtein samana kuin aiemminkin.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  32.40.01 lisäyksenä 500 000 euroa Kuluttajaviraston toimintamenoihin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Miapetra Kumpula-Natri /sd

​​​​