TALOUSARVIOALOITE 363/2009 vp

TAA 363/2009 vp - Miapetra Kumpula-Natri /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Imetyksen tuki ry:n toiminnan tukemiseen

Eduskunnalle

Suomessa enemmän kuin 90 naista sadasta lähtee synnytyssairaalasta kotiin vauva rintaruokinnassa. Jokaiselle heistä on kerrottu STM:n suosittelevan, että lapselle olisi parasta antaa vain äidinmaitoa puolen vuoden ajan. Puolen vuoden täysimetyksen saavuttaa sadasta äidistä vain yksi ainoa (STM 2005).

Imetyksen tuki ry on kansalaisjärjestö, joka on syntynyt äitien tarpeesta tehdä imetys aidosti äitilähtöiseksi valinnaksi. Kenenkään ei ole pakko imettää. Äitien puolesta ei saa ajatella, milloin imetystä on parasta vielä yrittää tai milloin se pitää lopettaa heti. Imetysohjauksen tulee perustua ajantasaiseen tietoon ja imetystä tulee tukea yksilöllisesti.

Nyt RAY on kuitenkin laittanut Imetyksen tuki ry:n rahoituksen katkolle. Imetyksen tuki ry:n toiminta ja aktiivisesti käytetty puhelinneuvonta uhkaavat loppua tämän vuoksi. Rahoitus täytyy saada kestävälle pohjalle.

Imetyksen tuen vertaistukikontaktit tavoittavat kymmenesosan syntyvästä ikäluokasta. Äitiyspakkaus ja THL:n koko väestölle suunnattu julkaisu Meille tulee vauva kertovat Imetystukipuhelimesta jokaiselle vauvaperheelle. Koska äitien ääni ei kuulu, äitien järjestö ja Imetystukipuhelin on vaarassa vaieta ensi vuoden alussa. RAY:n uudet rahoituslinjaukset ovat sellaisten pienten järjestöjen uhka, joilla ei ole hallituksessaan tunnettuja poliitikkoja.

Imetyksen tuki ry:n imetystukipuhelimeen tulee eniten (37 %) puheluja viikosta kuuteen viikkoon ikäisten vauvojen perheiltä. Kaikkiaan kolme neljästä puhelusta tulee alle puolivuotiaan vauvan kodista. Noin puolet puheluista on selkeää vertaistukea, kun vajaassa 40 prosentissa kysytään myös täsmällistä tietoa imetyksestä. Jo vuosien ajan ns. punaisten puhelujen määrä on vakiintunut 12 prosenttiin. Näissä puheluissa äiti ja vauva tarvitsisivat terveydenhuollon ammattilaisen ajantasaista imetysohjausta.

Kolme suosituinta aihepiiriä puhelimessa ovat maitomäärän kysymykset, imetetyn vauvan käyttäytyminen ja rintojen terveyteen liittyvät huolet. Paljon puhuttaa myös vauvan lakkoilu ja levottomuus rinnalla. Lisämaidosta puhutaan joka kolmannessa puhelussa; näistä kolmanneksessa eli kaikista puheluista joka kymmenennessä äiti ja vauva ovat tyytyväisiä osittaisimetykseen.

24 prosenttia soittaa imetystukipuhelimeen jo ennen ensimmäistä neuvolakäyntiä. Joka kolmas soittaja on käynyt juuri neuvolassa. Osa haluaa jatkaa pohdiskelua lyhyen käynnin jälkeen, osa haluaa tarkentaa saamiaan neuvoja. Puhelujen kesto on keskimäärin 18 minuuttia. Tänä vuonna syyskuun puoliväliin mennessä imetystä on tuettu imetystukipuhelimessa yhteensä 13 051 minuuttia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.90.50 lisäyksenä 300 000 euroa Imetyksen tuki ry:n toiminnan tukemiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Miapetra Kumpula-Natri /sd
  • Tuula Peltonen /sd
  • Antti Vuolanne /sd
  • Kimmo Kiljunen /sd
  • Merja Kuusisto /sd
  • Pia Viitanen /sd
  • Antti Kalliomäki /sd
  • Saara Karhu /sd
  • Sirpa Paatero /sd
  • Susanna Huovinen /sd

​​​​