TALOUSARVIOALOITE 364/2009 vp

TAA 364/2009 vp - Mikko Kuoppa /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskuksen tiedotustoiminnan lisäämiseen

Eduskunnalle

Kesäkuussa 2009 käytiin eurovaalit. Niiden äänestysprosentti jäi huomattavan alhaiseksi. Yksi syy tähän on kansalaisia kiinnostavan, monipuolisen EU-keskustelun puute. Keskustelun pitää olla moniäänistä ja siinä pitää tuoda esille erilaisia vaihtoehtoja. Kriittistä tiedotusta Suomessa EU:sta antaa lähes ainoastaan Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus (VEU). Kansalaisjärjestön työ perustuu pitkälti vapaaehtoiseen työhön, mutta sen lisäksi tarvitaan myös taloudellisia resursseja järjestön työn johtamiseen ja kansainvälisten yhteyksien ylläpitämiseen. Monipuolinen tiedotustoiminta EU:sta mahdollistaa kansalaisten osallistumisen keskusteluun ja omien mielipiteiden muodostamiseen. VEU:n toiminnan turvaaminen on tärkeää, koska monipuolinen EU-keskustelu on välttämätöntä demokratian toteutumiseksi ja kansalaisten osallistumisen mahdollistamiseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  24.90.50 lisäyksenä 29 000 euroa Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskuksen tiedotustoiminnan lisäämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Mikko Kuoppa /vas
  • Veijo Puhjo /vas
  • Esko-Juhani Tennilä /vas

​​​​