TALOUSARVIOALOITE 365/2009 vp

TAA 365/2009 vp - Mikko Kuoppa /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen lukion oppikirjoihin

Eduskunnalle

Vaikka lukiokoulutus on lain mukaan maksutonta, joutuvat lukiolaiset ja heidän perheensä vuosittain maksamaan huomattavia summia oppikirjoista. Lisäksi kursseilla käytettävistä materiaaleista peritään lisämaksuja. Suomen Lukiolaisten Liiton (SLL) mukaan lukion oppikirjat maksavat oppilaalle helposti vähintään 1 300 euroa, mikä on varsin suuri summa lukiolaisten maksettavaksi. Maksuttoman koulutuksen perusperiaate ei toteudu lukiokoulutuksessa myöskään ylioppilastutkintomaksujen osalta, joka on kallis varsinkin niille lukiolaisille jotka eivät syystä tai toisesta saa taloudellista apua perheeltään. Yhdistetyssä ammatti- ja lukiokoulutuksessa kustannukset ovat vielä suuremmat: oppilas joutuu maksamaan sekä lukion että ammattikoulun kirjoista.

Lapsiperheiden köyhyys on Suomessa viime vuosina kaksinkertaistunut. Köyhissä lapsiperheissä elää jo yli 120 000 lasta. Oppikirjojen kalleus on todellinen rasite kaikille, mutta etenkin pienituloisille perheille. Kirjojen hankintakulut ovat suuria myös suhteessa siihen opintotukeen, jota lukiolaisille voidaan myöntää. Oppikirjojen ja -materiaalien maksullisuus ja korkeat tutkintomaksut ovat ristiriidassa opetuksen maksuttomuusperiaatteen kanssa. Tämä tilanne on koulutuksen tasa-arvoperiaatteen vastainen ja syrjii pienituloisten perheiden lapsia ja heidän kouluttautumismahdollisuuksiaan. Yhteiskunnan tulisikin kustantaa lukiolaisille oppikirjat koulutuksellisen tasa-arvon turvaamiseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.10.30 lisäyksenä 50 000 000 euroa lukiolaisten oppikirjojen kustantamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Mikko Kuoppa /vas
  • Minna Sirnö /vas

​​​​