TALOUSARVIOALOITE 366/2009 vp

TAA 366/2009 vp - Mikko Kuoppa /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen ammatillisen peruskoulutuksen oppikirjoihin

Eduskunnalle

Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä on viime vuosina ollut kasvussa. Maksuttomaan opetukseen kuuluu opetuksen järjestämisen edellyttämät työvälineet, koneet, laitteet, suojavaatteet, työturvallisuussäännösten edellyttämät varusteet, opetuksessa käytettävät koulutuksen järjestäjälle kuuluvat materiaalit, tarvikkeet ja muut vastaavat opetusvälineet. Oppikirjat ja muu opetusmateriaali ovat kuitenkin maksullisia, ja ammattikoululaiset ja heidän perheensä joutuvat vuosittain maksamaan useita satoja euroja oppikirjoista. Yhdistetyssä ammatti- ja lukiokoulutuksessa kustannukset ovat vielä suuremmat: oppilas joutuu maksamaan sekä lukion että ammattikoulun kirjoista.

Lapsiperheiden köyhyys on Suomessa viime vuosina kaksinkertaistunut. Köyhissä lapsiperheissä elää jo yli 120 000 lasta. Oppikirjojen kalleus on todellinen rasite kaikille, mutta etenkin pienituloisille perheille. Kirjojen hankintakulut ovat suuria myös suhteessa siihen opintotukeen, jota ammattikoululaisille voidaan myöntää. Opiskelijajärjestöt ovat olleet huolissaan tilanteesta, jossa suurin osa täysi-ikäisistä opiskelijoista joutuu käymään ansiotyössä kattaakseen opiskelusta aiheutuvat kustannukset. Tämä osaltaan haittaa myös opintoihin keskittymistä.

Oppimateriaalien maksullisuus on ristiriidassa opetuksen maksuttomuusperiaatteen kanssa. Tämä tilanne on koulutuksen tasa-arvoperiaatteen vastainen ja syrjii pienituloisten perheiden lapsia ja heidän kouluttautumismahdollisuuksiaan. Yhteiskunnan tulisikin kustantaa ammattiin opiskeleville oppikirjat koulutuksellisen tasa-arvon turvaamiseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.20.30 lisäyksenä 60 000 000 euroa ammatillisessa peruskoulutuksessa olevien oppilaiden kirjojen kustantamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Mikko Kuoppa /vas
  • Minna Sirnö /vas

​​​​