TALOUSARVIOALOITE 367/2009 vp

TAA 367/2009 vp - Mikko Kuoppa /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Nokian kirjaston uudisrakennuksen rakennustyön käynnistämiseen

Eduskunnalle

Uuden kirjaston rakentamisesta Nokialle on keskusteltu jo vuosia. Nykyisessä kirjastorakennuksessa on havaittu kosteusongelmia, jotka ovat näkyneet myös henkilöstön vaikeina terveysongelmina. Kirjaston huonon kunnon lisäksi sen tilat ovat täysin riittämättömät. Nokian kokoisessa kaupungissa väestökehitys huomioiden pitäisi kirjastolla olla noin 3 000 neliömetrin tilat. Tällä hetkellä tilaa sivutoimipisteineen on vain 2 000 neliötä. Keskustelussa on ollut yhden sivutoimipisteen lakkauttaminen, mikä pahentaisi tilaongelmaa entisestään, koska henkilökunnalle ja kirjoille pitäisi löytää uudet tilat pääkirjastosta. Siksi uuden kirjaston rakentaminen on välttämätöntä. Valtionosuusjärjestelmissä tapahtuneiden muutosten vuoksi kirjaston rakentaminen on kuitenkin uhattuna.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.80.34 lisäyksenä 500 000 euroa Nokian kirjaston uudisrakennuksen rakennustyön käynnistämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Mikko Kuoppa /vas
  • Minna Sirnö /vas

​​​​