TALOUSARVIOALOITE 372/2009 vp

TAA 372/2009 vp - Mikko Kuoppa /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen lapsilisien korotukseen

Eduskunnalle

Lapsilisiä maksetaan arvioidusti 2010 keskimäärin 1 008 800 lapsesta. Yksinhuoltajien lapsia näistä on noin 154 900. Yksinhuoltajille lapsilisä maksetaan korotettuna. Lapsilisää saavia perheitä arvioidaan olevan noin 557 300. Lapsiperheiden köyhyyden torjumiseksi lapsilisää tulee korottaa 15 euroa kuukaudessa ensimmäisestä lapsesta lähtien. Stakesin tutkimusten mukaan köyhien lapsiperheiden lukumäärät ovat lisääntyneet. Eriarvoisuus lisääntyy, kun köyhien lapsiperheiden lapsilla ei ole muun muassa samanlaisia harrastusmahdollisuuksia kuin paremmin toimeentulevien perheiden lapsilla. Lapsilisiä ei ole sidottu indeksiin joten niiden reaaliarvo on pudonnut ja osaltaan lisännyt lapsiperheiden köyhyyttä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.10.51 lisäyksenä 195 000 000 euroa lapsilisien budjettiperusteiseen korotukseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Merja Kyllönen /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas

​​​​