TALOUSARVIOALOITE 374/2009 vp

TAA 374/2009 vp - Mikko Kuoppa /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen toimeentulotuen perusosan nostamiseen

Eduskunnalle

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. Toimeentulotuki on liian alhainen, eikä se nykyisen suuruisena pysty täyttämään sille asetettuja tavoitteita toimeentulon turvaamisesta ja itsenäisestä selviytymisestä. Toimeentulotuen perusosa on yksin asuvalla ja yksinhuoltajalla 417,45 euroa. Se tulisi nostaa 517,45 euroon. Perustoimeentulotukea saavia kotitalouksia arvioidaan vuonna 2010 olevan noin 280 000.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.60.35 lisäyksenä 50 000 000 euroa toimeentulotuen perusosan nostamiseen budjettiperusteisesti 517,45 euroon kuukaudessa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Merja Kyllönen /vas 
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas 

​​​​