TALOUSARVIOALOITE 375/2009 vp

TAA 375/2009 vp - Mikko Kuoppa /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Helvetinjärven kansallispuiston opastuskeskuksen suunnitteluun ja rakentamiseen Ruovedellä

Eduskunnalle

Ruovedellä sijaitsevan Helvetinjärven kansallispuiston kävijämäärä on jatkuvasti lisääntynyt. Kansallispuistoon on valmistunut uusi rengasreitti retkeilijöille ja kävijämäärä tulee entisestään kasvamaan. Puiston palvelutason parantaminen lisäisi edelleen retkeilijöiden määrää ja antaisi nykyistä enemmän tietoa puiston alueella olevista erilaisista luontokohteista. Helvetinjärven opastuskeskus täydentäisi puiston ja Ruoveden kunnan tarjoamia matkailupalveluja. Opastuskeskus mahdollistaisi myös kouluille paremmat mahdollisuudet käyttää hyväksi puiston monipuolista luontoa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.52 lisäyksenä 200 000 euroa Helvetinjärven kansallispuiston opastuskeskuksen suunnitteluun ja rakentamiseen Ruovedellä.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Mikko Kuoppa /vas
  • Minna Sirnö /vas

​​​​