TALOUSARVIOALOITE 376/2009 vp

TAA 376/2009 vp - Merja Kuusisto /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen rytmimusiikkiorkesterien tukemiseen

Eduskunnalle

Tällä hetkellä valtionapua musiikin alalla saavat lähinnä sinfonia- ja kaupunginorkesterit. Näin musiikin avustaminen painottuu vahvasti klassiseen musiikkiin ja suuriin kaupunkeihin. Ottamalla avustusta saavien orkesterien piiriin nykyistä laajemmin myös rytmimusiikkiorkesterit (mm. rock-, jazz- ja viihdeorkesterit), voitaisiin laajentaa kulttuurin käyttäjien piiriä myös alueellisesti.

Orkesterien valtionapujärjestelmää käydään parhaillaan läpi opetusministeriössä, ja samalla selvitetään voidaanko myös muita orkestereita tukea nykykäytäntöä laajemmin. Rytmimusiikkiorkesterien nykyistä laajempi huomioiminen valtionosuusjärjestelmässä vaatii huomattavaa lisäystä määrärahaan Valtionosuudet ja -avustukset teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.80.31 lisäyksenä 1 000 000 euroa rytmimusiikkiorkesterien tukemiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Merja Kuusisto /sd
  • Valto Koski /sd
  • Reijo Kallio /sd
  • Tarja Tallqvist /kd
  • Kimmo Kiljunen /sd
  • Matti Saarinen /sd
  • Antti Vuolanne /sd

​​​​