TALOUSARVIOALOITE 378/2009 vp

TAA 378/2009 vp - Merja Kuusisto /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kehä IV:n suunnitteluun

Eduskunnalle

Tämä talousarvioaloite on Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan yhteiseksi aloitteekseen hyväksymä aloite.

Nykyisellään Hämeenlinnanväylän (valtatie 3), Lahdenväylän (valtatie 4) ja Vanhan Lahdentien (maantie 140) väliltä puuttuu seudullinen poikittaisyhteys. Kehä IV toteutettaisiin uutena tieyhteytenä välillä Hämeenlinnanväylä—Tuusulanväylä ja tien parantamisena (Kulomäentie, maantie 152) välillä Tuusulanväylä—Vanha Lahdentie.

Kaupunkirakenne on levittäytynyt Hämeenlinnanväylän, Tuusulanväylän ja Lahdenväylän suunnissa Kehä III:n pohjoispuolelle. Helsinki-Vantaan lentoaseman pohjoispuolisen maankäytön kehittyminen lähitulevaisuudessa lisää poikittaisyhteyden tarvetta. Kehä IV:n toteuttaminen siirtäisi osan Kehä III:n liikenteestä tälle uudelle tieyhteydelle. Nykyisen Kulomäentien liikenneturvallisuus on huono, melun ohjearvot ylittyvät ja joukkoliikenne- sekä liittymäjärjestelyissä on puutteita. Kulomäentien nykyiset liikennemäärät vaihtelevat 9 000 ajoneuvosta 12 500 ajoneuvoon vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on 5—8 %.

Hankkeen toteuttamisen ansiosta nykyisen Kulomäentien liikenneturvallisuus paranee liikennevalojen ja kahden ajoradan myötä sekä meluhaitat vähenevät. Uusi tieyhteys lentoaseman pohjoispuolella mahdollistaa alueen maankäytön kehittämisen, Kehä III:n liikennemäärien kasvu hidastuu, sen rinnakkaisteiden liikennekuormitus vähenee, ja joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranevat. Kevyen liikenteen yhteydet paranevat koko Kehä IV:n varrella.

Hankkeen toteutuksen kustannusarvio on 71 miljoonaa euroa. Maankäytön kehittymisen takia tieyhteyden suunnittelu olisi saatava pikaisesti käyntiin. Hankkeen alustava suunnittelu rahoitetaan perusväylänpidon määrärahalla, joten perusväylänpidon määrärahaan saatava lisäys edistäisi hankkeen suunnittelua. Tiesuunnitelman tekemisen kustannusarvio on 2,5 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 2 500 000 euroa Kehä IV:n suunnittelua varten.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Merja Kuusisto /sd
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Kari Uotila /vas
  • Tarja Tallqvist /kd
  • Matti Saarinen /sd
  • Antti Kalliomäki /sd
  • Kimmo Kiljunen /sd
  • Antti Kaikkonen /kesk
  • Raija Vahasalo /kok
  • Tapani Mäkinen /kok

​​​​