TALOUSARVIOALOITE 384/2009 vp

TAA 384/2009 vp - Merja Kyllönen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Rajavartiolaitoksen toiminnan turvaamiseen

Eduskunnalle

Rajavartiolaitoksen vahvistettuun strategiaan sisältyy merkittävä yhteensä 200 henkilötyövuoden sisäinen voimavarasiirto vuoteen 2015 mennessä pääkaupunkiseudun ja kaakkoisrajan rajatarkastusten vahventamiseksi sekä toisen tuottavuusohjelman vähennysvelvoitteen toteuttamiseksi.

Saatujen selvitysten perusteella Rajavartiolaitoksen toimintamenomomentin määrärahavaje on budjettikehyskaudella keskimäärin 13 miljoonaa euroa vuodessa. Laitoksen olisi vähennettävä lisäksi vähintään 200 henkilötyövuotta strategiassa suunniteltujen voimavarasiirtojen ohella, jotta toimintamenomomentin 13 miljoonaan euron määrärahavaje voitaisiin kattaa. Vähennys kohdennettaisiin jälleen kerran valtakunnallisen painopistealueen ulkopuolella sijaitseviin toimipisteisiin etenkin Lapissa, Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjanlahdella. Leikkaus yhdessä jo aikaisemmin suunnitellun voimavarasiirron kanssa laskisi selvästi Rajavartiolaitoksen suorituskykyä mainituilla alueilla sekä kykyä tuottaa turvallisuuspalveluja rajaseudun ja saariston ihmisille. Pääkaupunkiseudun ja kaakkoisrajan rajatarkastuksia ei voitaisi myöskään vahventaa strategiassa suunnitellulla tavalla. Tällaista merkittävää Rajavartiolaitoksen toimintakyvyn heikentämistä ei voida pitää perusteltuna eikä hyväksyttävänä. Edellytämme, että Rajavartiolaitoksen toimintamenomomentille kohdennetaan mainitun 13 miljoonan euron lisärahoitus. Rajavartiolaitoksen on kyettävä huolehtimaan Suomen osalta EU:n ulkorajan tehokkaasta valvonnasta sekä myös toimivasta rajatarkastusjärjestelmästä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  26.20.01 lisäyksenä 13 000 000 euroa Rajavartiolaitoksen toiminnan turvaamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Merja Kyllönen /vas
  • Raimo Piirainen /sd

​​​​