TALOUSARVIOALOITE 386/2009 vp

TAA 386/2009 vp - Merja Kyllönen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän jäsenkuntien yhteistoiminnan tukemiseen

Eduskunnalle

Kainuun hallintokokeilun käynnistymisen myötä syntynyt Kainuun maakunta -kuntayhtymä, on toiminut vuodesta 2004. Kokeilun tarkoituksena on luoda Kainuuseen rakenne, joka kykenee selviytymään palvelujen järjestämisestä myös tulevaisuudessa. Kokeilun käynnistyessä siirtyi yhdeksän kunnan toiminnasta noin 60 prosenttia maakunnan vastattavaksi.

Vuosien 2005—2006 keskimääräinen menojen kasvu oli 3,6 prosenttia vuodessa eli noin puolet valtakunnallisesta kasvusta. Vaikka menojen kasvua on kyetty merkittävästi hillitsemään, ensimmäisenä toimintavuonna 2005 kattamatonta alijäämää kertyi yhteensä 2,9 miljoonaa euroa ja vuodelta 2006 yhteensä 7,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2008 lopussa Kainuun katettavat alijäämät olivat reilut 40 miljoonaa euroa, josta maakunnan osuus 11,1 miljoonaa.

Kainuun maakunta-kuntayhtymän käynnistyessä oli toiveita, että Kainuun kehittämisrahaa olisi nostettu nykyistä korkeammalle tasolle. Korotus on jäänyt tekemättä, samoin varsinainen käynnistymistuki saamatta. Pelkän henkisen tuen varassa kainuulaiset jäävät Paras -hankkeen toteuttamisessa muita kansalaisia heikompaan asemaan. Kainuun kunnat ovat jo ennakkoon toteuttaneet osaltaan Paras -hankkeen palvelurakennetavoitteet. Kuntaliitoksia valtio tukee kuntajakolaissa säädetyllä tavalla. Kuntaliitokset eivät kuitenkaan suoraan takaa vanhojen betonoitujen hallintorakenteiden muutosta. Kainuun maakunta-kuntayhtymässä rakenteet ovat liikkuneet ja menojen kasvu on onnistuttu puolittamaan. Mikäli Kainuun muutosta tuettaisiin tasavertaisesti kunnilta siirtyneen toiminnan (60 %) ja asukasluvun (81 000) suhteessa, yhteistoimintaa tukeva avustus olisi 15,5 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  28.90.31 lisäyksenä 15 500 000 euroa Kainuun maakunta -kuntayhtymän jäsenkuntien yhtistoiminnan tukemiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Merja Kyllönen /vas
  • Raimo Piirainen /sd
  • Minna Sirnö /vas
  • Timo V. Korhonen /kesk

​​​​