TALOUSARVIOALOITE 387/2009 vp

TAA 387/2009 vp - Merja Kyllönen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen alueteatteritoiminnan tukemiseen ja vakinaistamiseen

Eduskunnalle

Alueteatteritoimintaa harjoittaa Suomessa viisi teatteria. Teatterien toiminta-alue kattaa reilusti yli puolet Suomen pinta-alasta. Sen lisäksi, että teatterit antavat mahdollisuuden myös haja-asutusalueiden asukkaille nauttia korkeatasoisesta teatteritaiteesta, alueteatterit järjestävät näyttämötaiteen ja esiintymistaidon koulutusta sekä alan harrastajille että koululaisille.

Alueteatterien toiminta-alue ennen kaikkea Pohjois- ja Itä-Suomessa on laaja ja harvaan asuttu, joten välimatkat ovat pitkiä. Åbo Svenska Teater kiertää saaristoalueella, jossa kulkuyhteydet ovat hankalia. Alueteatterien tuomat elämykset pieniin kuntiin ja erityisesti maaseudun lapsille ja nuorille ovat usein ainoita ammattitaiteilijoiden vierailuja paikkakunnilla ja siten kulttuurin tasa-arvon kannalta tärkeitä.

Alueteattereiden toiminta rahoitetaan opetusministeriön harkinnanvaraisesta valtionavustuksesta, jonka suuruus vahvistetaan vuosittain vasta valtion talousarvion vahvistamisen jälkeen. Alueteatteritoiminta edellyttää teattereilta pitkäjänteistä suunnittelu- ja kehitystyötä. Nykyinen harkinnanvaraisuuteen perustuva malli ei kuitenkaan anna mahdollisuutta riittävän pitkäjännitteiselle suunnittelulle. Toinen uhka alueteatteritoiminnan jatkumiselle on kuntien talousvaikeuksien syventyminen. Koska käytännössä alueteatterien sijaintipaikkakunnat maksavat suurimman osan alueteatteritoiminnan kustannuksista, tiukassa taloustilanteessa paineet alueteatteritoiminnan leikkaamiseen sijaintipaikkakunnilla kasvavat.

Alueteatteritoiminnan tulevaisuus turvattaisiin parhaiten säätämällä alueteatteritoiminnan rahoitusta säätelevä laki ja samalla toiminnan rahoitus siirrettäisiin talousarvion momentilta 29.80.52 momentille 29.80.31 Valtionosuus ja avustus teatterien ja orkesterien käyttökustannuksiin. Nyt esitettävät miljoona euroa ehdotetaan lisättäväksi momentille 29.80.31, mutta vastaavasti emme esitä poistettavaksi momentilta 29.80.52 rahaa, vaan se tulee jakaa harkinnanvaraisina valtionapuina kaikille avustuksen saajille.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.80.31 lisäyksenä 1 000 000 euroa alueteatteritoiminnan tukemiseen ja vakinaistamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Merja Kyllönen /vas
  • Raimo Piirainen /sd
  • Minna Sirnö /vas
  • Timo V. Korhonen /kesk

​​​​