TALOUSARVIOALOITE 388/2009 vp

TAA 388/2009 vp - Merja Kyllönen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen perusradanpitoon

Eduskunnalle

Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää kasvihuonepäästöjen tuntuvaa vähentämistä. Siksi raide- ja muun joukkoliikenteen osuutta liikenteestä on selkeästi nostettava. Myös pääministeri Vanhasen hallitus on sitoutunut ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Raideliikenne on vähän saastuttavana, energiataloudellisena ja turvallisena liikennemuotona kestävän kehityksen mukaista. Rataverkon perusparannusluontoisiin korvausinvestointeihin varattu rahoitus on tällä vuosikymmenellä vähentynyt merkittävästi. Huono kehitys on johtanut liikennerajoitusten lisääntymiseen vastoin hallitusohjelman radanpidon palvelutason tavoitetta.

Jos riittävää rahoitusta korvausinvestointeihin ei saada, uhkaa useiden rataosuuksien perusparannustöiden valmistuminen lykkääntyä vuosilla. Perusradanpitoon osoitettavalla määrärahalla on tarkoitus aikaistaa suunniteltuja hankkeita ja siten parantaa myös työllisyyttä.

Lisäksi rahoituksen puute kasvattaa turvallisuusriskejä ja heikentää liikenteen täsmällisyyttä. Heikkokuntoisilla rataosuuksilla joudutaan asettamaan paino- ja nopeusrajoituksia. On selvää, etteivät nämä heikennykset voi olla vaikuttamatta asiakastyytyväisyyteen ja junaliikenteen imagoon sekä rahti- ja matkustajamääriin ja VR:n kannattavuuteen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 50 000 000 euroa perusradanpitoon.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Merja Kyllönen /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Kari Uotila /vas

​​​​