TALOUSARVIOALOITE 389/2009 vp

TAA 389/2009 vp - Merja Kyllönen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen yöjunaliikenteen palauttamiseksi Kajaaniin

Eduskunnalle

VR lopetti Itä-Suomen yöjunaliikenteen reilu kolme vuotta sitten. Tilalle tuli liittymäliikenne Oulun yöjunalle ja aamuyöllä Kajaanista lähtevä Pendolino. Vuoden kokemukset osoittavat, ettei uusi käytäntö ole toimiva erityisesti viikonloppuisin. Jatkuvasti tulee palautetta niin työssäkäyviltä, opiskelijoilta, eläkeläisiltä kuin järjestöjenkin edustajilta. Päivän koulutuksessa Helsingissä käyminen tarkoittaa 13 tunnin istumista saman vuorokauden aikana päiväjunissa. Yleensä aamulla ei ehdi mukaan tilaisuuksiin ajoissa, jos ei lähde jo edellisenä iltana klo 18.50 liittymäjunaan. Helsingistä Ouluun tulevan yöjunan liityntäyhteys on huono, se lähtee Kajaaniin 15 minuuttia ennen myöhemmän yöjunan saapumista Ouluun. Junabussi kulkee, mutta siihenkin on ostettava erillinen lippu.

Myöskään aamuyöllä liikennöivä Pendolino ei Kainuun pitkillä etäisyyksillä ole toimiva ratkaisu. Alueen muista, Kajaania kauempana sijaitsevista, kunnista on lähdettävä jo yhden kahden aikaan yöllä ajamaan junalle, jotta ehtii mukaan. Ja aamuyöllä kesken unien herätetty kansalainen ei ole mikään aktiivisuuden ilmentymä päästessään perille Helsinkiin siinä vaiheessa, kun useimmat palaverit ja koulutukset ovat jo alkaneet ja edenneet hyvän matkaa.

Viikonloppujen matkustaminen Helsingistä Kajaaniin on hankalaa, vaikka silloin ja erityisesti sesonkiaikana Oulun kautta kulkee useita yöjunia pohjoiseen. Esimerkiksi lauantai-illan yöjunalta ei ole lainkaan liittymäkuljetusta Kajaaniin, vaan Oulussa on odotettava yli 4 tuntia. Järjestöjen koulutukset ja kokoukset ovat usein lauantaisin, eikä silloin kulje lainkaan yöjunaa korvaava Helsingistä kello 19.12 lähtevä juna. Käytännössä Helsingistä ei pääse Kajaaniin, eikä siten myöskään muualle Kainuuseen kello 16 jälkeen millään kulkuvälineellä. Tämä on täysin kohtuutonta, kun kuitenkin kaksi yöjunaa kulkee samaa reittiä länsikautta Ouluun ja pohjoiseen. Olisikin kohtuullista, että yksi pohjoisen yöjuna siirrettäisiin kulkemaan Kajaanin kautta, koska Oulun puolesta yöjunia kulkee useita. Se ei suuresti lisäisi kustannuksia, mutta sillä olisi merkittävä vaikutus kainuulaisille.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.30.65 lisäyksenä 1 000 000 euroa yhden pohjoisen yöjunan kulkureitin siirtämiseen Kajaanin kautta kulkevaksi.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Merja Kyllönen /vas
  • Raimo Piirainen /sd
  • Minna Sirnö /vas
  • Timo V. Korhonen /kesk

​​​​