TALOUSARVIOALOITE 39/2009 vp

TAA 39/2009 vp - Marko Asell /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Pirkkalan uimahallin suunnitteluun ja rakentamisen käynnistämiseen

Eduskunnalle

Pirkkalan kunnan liikkuva ja urheileva väestö tarvitsee uimahallin, jossa lasten ja nuorten, aikuisväestön sekä ikääntyvien on mahdollista pitää liikkumalla terveydestään huolta säällä kuin säällä. Uinti on liikuntamuotona tehokas, kuntouttava ja turvallinen. Uintiharjoittelu mahdollistaa lihaskunnon vahvistamisen, liikeratojen laajentamisen sekä sydän- ja verenkiertoelimistön vahvistamisen. Näitä ominaisuuksia parantamalla ihmiset pysyvät pitempään työkykyisinä ja vanhuuden vuodet ovat hyvän peruskunnon ansiosta laadukkaampia. Vesi on lisäksi pehmeänä elementtinä erityisen hyvä liikunta- ja leikkiympäristö lapsille.

Monilla kaupungeilla jo on oma uimahallinsa, joten pirkkalalaisetkin ovat päässeet halleihin Tampereella tai Nokialla. Tulevaisuutta kuitenkin on, että myös Pirkkalaan uimahalli tulisi.

Taantuman takia on hyvä osoittaa taloutta elvyttävää tukea myös liikuntapaikkarakentamiseen. Sitä on hallitus jo tehnyt ja sitä tulee myös jatkaa seuraavinakin vuosina, jolloin työllisyyspolitiikka ja kuntien investointitarpeet kohtaavat ja tukevat kokonaisuutta, lamasta selviytymistä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.90.50 lisäyksenä 500 000 euroa Pirkkalan uimahallihankkeen suunnitteluun ja rakentamisen aloittamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Marko Asell /sd

​​​​