TALOUSARVIOALOITE 391/2009 vp

TAA 391/2009 vp - Merja Kyllönen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kainuun kehittämisrahan korottamiseen tieverkoston kehittämiseksi

Eduskunnalle

Kainuun hallintokokeilu on ollut nyt toiminnassa reilut neljä vuotta. Muutokset palveluissa, erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa mutta myös toisen asteen koulutuksessa, ovat merkittäviä ja tulevat olemaan esimerkkinä kuntien palvelurakenteita kehitettäessä. Kainuun maakunta hallinnoi myös useita aikaisemmin ministeriöiden ohjausvaltaan kuuluneita asioita. Työ- ja elinkeinoministeriön talousarvioon sisällytetty Kainuun kehittämisraha kattaa kaikki lain Kainuun hallintokokeilusta (343/2003) määrätyt menot maakunnan alueella. Maakunnan kehittämisrahaan kuuluu siis laaja kirjo erilaisia toimintoja alkaen työllistämistoimista jatkuen aina ympäristötöiden suunnittelusta ja rakentamisesta, peruskorjauksista ja rakentamisvelvoitteista aiheutuviin menoihin, perustienpitoon ja tieverkon kehittämiseen. Tieverkoston kehittäminen on jäänyt viime vuosien aikana hyvin vähälle Kainuun alueella.

Vuoreslahdentie Kajaanin kaupungin alueella on ollut päällystyksen tarpeessa jo vuosia. 1990-luvun alussa tielle tehtiin peruskorjaus, mutta koko tien päällystystyöhön määrärahat eivät riittäneet, tie jäi siis keskeneräiseksi. Tien molemmissa päissä on kestopäällyste, joten soratieosuuden hoito on hankalaa ja kallista, sillä lähettyvillä ei ole vastaavan liikennemäärän omaavia sorapintaisia teitä. Erityisesti näin sateisina kesinä lanaukselle on ollut runsaasti tarvetta. Tien liikennemäärät ovat kasvaneet vuosittain, sillä alueelle on tullut uutta asutusta, koska tie kulkee Oulujärven rantaviivan lähellä. Alueella on runsaasti myös loma-asutusta, joka Kajaaniin olevan lyhyen matkan, noin 20 km, ansiosta on hyvin suosittua. Muitakin merkittäviä liikenneturvallisuutta parantavia kohteita Kainuun tiestöllä riittää, joten tarve kehittämisrahan lisäämiseen on todellinen.

Yhdystie 9125 eli Raatteentie on Suomussalmen kunnassa Raatteenportista Raatteeseen kulkeva yhdystie. Tien pituus on noin 20 kilometriä. Tie on tullut tunnetuksi 1.—7. tammikuuta 1940 käydystä Raatteen tien taistelusta, joka on talvisodan merkittävimpiä taisteluita. Tuolloinen Raatteen tie käsitti osia myös nykyisestä seututiestä 912. Nykyään Raatteen tie on nimetty museotieksi ja sen välittömässä läheisyydessä on alueelle tärkeä matkailukohde Raatteenportti ja sota-aikaiset rakenteet, joihin tutustuu vuosittain tuhansia matkailijoita. Raatteentietä ei ole päällystetty ja se on runsaan käytön seurauksena varsin heikossa kunnossa. Talviaikainen käyttö ei ole niin suurta kuin kesäaikainen, turistivirtojen ansiosta voimakas liikennöinti, mutta selkeä tarve pikaiselle korjaamiselle olisi, muutoin alueen arkielämä ja matkailun mahdollisuudet vaikeutuvat merkittävästi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  32.50.63 lisäyksenä 4 000 000 euroa Kainuun kehittämisrahaan käytettäväksi tieverkoston kehittämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Merja Kyllönen /vas
  • Raimo Piirainen /sd
  • Minna Sirnö /vas
  • Timo V. Korhonen /kesk

​​​​