TALOUSARVIOALOITE 394/2009 vp

TAA 394/2009 vp - Merja Kyllönen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien parantamiseen haja-asutusalueilla

Eduskunnalle

Uusi jätevesilaki edellyttää jätevesien käsittelyn tehostamista muun muassa vakituisesti asutuissa kiinteistöissä, loma-asunnoissa, joissa käytetään runsaasti vettä, karjatiloilla, joissa vettä käytetään maitohuoneissa sekä maaseutuelinkeinoyrityksissä.

Kiinteistöjen, joilla ei ole vesikäymälää oli annettava asetuksen mukainen selvitys jätevesihuollostaan 31.12.2007 mennessä. Uusia kiinteistöjä määräykset koskevat heti, vanhoilla kiinteistöillä on mahdollisuus hyödyntää 10 vuoden siirtymäaika.

Arvioidaan, että tehostamistoimia tarvitaan noin 200 000—250 000 kiinteistössä. Muutostyöt tulevat maksamaan kiinteistöä kohti noin 3 000—7 000 euroa.

Tämä laki koskee suurimmaksi osaksi syrjäseutuja, jotka Suomessa on enimmäkseen vanhempien ihmisten ja eläkeläisten asuttamaa aluetta. Ihmisten, joiden kotona asumista halutaan tukea niin pitkään kuin mahdollista mutta toisaalta pakotetaan tällaisilla säädöksillä etsimään asuntoa ja muita palveluita taajamista liian suurten kustannusten vuoksi. On huomioitava, että myös pienituloisille lapsiperheille uusi jätevesijärjestelmä on todella mittava investointi.

Ympäristökeskusten investointiavustusta jätevesijärjestelmän lainmukaistamiseen myönnetään pääsääntöisesti 25 % hyväksyttävistä, toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 2 000 euroa/kiinteistö. Näille investointiavustuksille ei ole ensi vuoden talousarviossa osoitettu riittäviä määrärahoja, mikä vaarantaa kansalaisten tasavertaiset mahdollisuudet rakentaa uudet jätevesijärjestelmänsä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.61 lisäyksenä 7 000 000 euroa kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien parantamiseen haja-asutusalueilla.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Merja Kyllönen /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Kari Uotila /vas

​​​​