TALOUSARVIOALOITE 395/2009 vp

TAA 395/2009 vp - Lauri Kähkönen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen petoyhdyshenkilöiden polttoainekorvauksiin

Eduskunnalle

Suurpetojen kantojen sääntelystä vastaa maa- ja metsätalousministeriö. Suurpetojen kantojen vahvuuden seuranta pohjautuu vapaaehtoisten petoyhdyshenkilöiden antamiin tietoihin ja Riistantutkimuslaitoksen tutkimuksiin. Metsästäjien ja monien muidenkin kansalaisten mielestä saadut kaatoluvat eivät ole olleet oikeassa suhteessa suurpetojen määrään. Tänä syksynä karhun osalta pyyntilupamäärän kehitys oli oikeansuuntainen, mutta erityisesti ilveksen kohdalla epäkohta on räikeä.

Ajantasainen ja toimiva suurpetoseurantajärjestelmä ei ole kaikin ajoin ollut ongelmaton. Keskeisin epäkohta tällä hetkellä on se, että petoyhdyshenkilöt tekevät seurantaa omin kustannuksin. Energian hinnan voimakkaan nousun myötä talkootyönä havainnointia tekeville petoyhdyshenkilöiille polttoainelaskut ovat tulleet kohtuuttomiksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.40.42 lisäyksenä 600 000 euroa petoyhdyshenkilöiden polttoainekorvauksiin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Lauri Kähkönen /sd
  • Eero Reijonen /kesk

​​​​