TALOUSARVIOALOITE 399/2009 vp

TAA 399/2009 vp - Lauri Kähkönen /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen rataosuuden Porokylä—Vuokatti parantamiseen

Eduskunnalle

Porokylä—Vuokatti-rataosuuden perusparantamiseen osoitettiin viime ja tälle vuodelle yhteensä 27 000 000 euroa. Tällä investoinnilla turvataan osaltaan puukuljetukset, sillä tämän vuoden alussa puuntuonti Venäjältä väheni ratkaisevasti puutullien vuoksi.

Raakapuun keskeisin ja samalla taloudellisen kuljetusmuoto on rautatiekuljetus. Radan käyttöä lisäävät kaivoshankkeet Sotkamossa, ja sillä on suuri merkitys metsäteollisuuden Pielisen Karjalan ja Enon Uimaharjun tuotantolaitoksille mm. yhteytenä merisatamiin. Jos määrärahaa ei nosteta, akselipaino kunnostettavalla ratavälillä jää alle 20 tonnin. Muulla rataosuudella välillä Joensuu—Kontiomäki—Oulu akselipaino on 22,5 tonnia. Jotta nopeus voidaan säilyttää samana koko ratavälillä ja taata samalla kuljetusten mahdollisimman suuri taloudellisuus ja tehokkuus, tarvitaan 4—5 miljoonaa euroa lisää.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa rataosuuden Porokylä—Vuokatti perusparantamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Lauri Kähkönen /sd

​​​​