TALOUSARVIOALOITE 4/2009 vp

TAA 4/2009 vp - Esko Ahonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Ojajärven kunnostamiseksi Alajärven Luoma-ahon kylässä

Eduskunnalle

Ojajärvi sijaitsee Alajärven kaupungin Luoma-ahon kylässä. Vaasan vesi- ja ympäristöpiirin toimesta on laadittu vuonna 1992 veden laatua ja kasvillisuutta koskeva selvitys. Selvityksen mukaan Ojajärvi on 131 ha:n kokoinen matala järvi. Järven valuma-alue on 6,4 km2 ja veden viipymä järvessä on 2,2 vuotta. Ojajärven veden laatu on huonontunut ja vesikasvillisuus edelleen lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Järvessä on myös havaittu viime vuosina sinileväkukintoja, jotka kertovat ravinnepitoisuuden kasvusta.

Ojajärven vedet laskevat Alajärveen ja edelleen sitä kautta Lappajärveen, eli Ojajärvi on osa laajaa Ähtävänjoen vesistöä. Suurilla Lappajärvi-Life ja Ympäristöystävällinen Järviseutu -hankkeilla on Ähtävänjoen vesistön laatua selkeästi parannettu, joten Ojajärven kunnostus olisi hyvä jatke näille hankkeille.

Luoma-ahon kylä, jossa Ojajärvi sijaitsee, on koko Järviseudun seutukunnan teollisuuden keskuspaikka. Siellä sijaitsevat mm. Mäkelä Alu Oy:n ja Rautaruukki Oyj:n Alajärven tehdas- ja tuotantolaitokset. Pelkästään nämä työllistävät noin 300 työntekijää. Tätä kautta Ojajärvellä on myös erittäin suuri virkistyksellinen merkitys.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.50.20 lisäyksenä 2 500 000 euroa Ojajärven kunnostamiseen Alajärven Luoma-ahon kylässä.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esko Ahonen /kesk

​​​​