TALOUSARVIOALOITE 40/2009 vp

TAA 40/2009 vp - Marko Asell /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Ylöjärven urheilutalon peruskorjaukseen

Eduskunnalle

Muuttovoittoisen ja kuntaliitosten kautta voimakkaasti suurentuneen Ylöjärven kunnan keskustan tuntumassa sijaitseva urheilutalo on remontin ja laajennuksen tarpeessa. Taloustilanteen ollessa tiukka varsinkin kunnissa, tulisi erilaisin teemahankkein edistää ja aikaistaa myös tämänkaltaisia kohteita. Näin voidaan elvyttää vähentynyttä rakentamista ja parantaa työllisyystilannetta. Urheilutalon kuntoon laittamisella olisi työllisyyttä lisäävän vaikutuksensa lisäksi myös liikuntaa ja hyvinvointia lisäävä vaikutus Ylöjärvellä ja sen lähipiirissä vuosikymmeniksi eteenpäin.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.90.50 lisäyksenä 600 000 euroa Ylöjärven urheilutalon peruskorjaukseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Marko Asell /sd

​​​​