TALOUSARVIOALOITE 402/2009 vp

TAA 402/2009 vp - Kari Kärkkäinen /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen pelastushelikopteritoiminnan tukemiseen

Eduskunnalle

Lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminta osana terveydenhuolto- ja pelastusjärjestelmää tulee täysin määriteltyä ja toiminta vakiinnutettua. Tarkoituksena on pelastushelikopteritoiminnan rahoituksen siirtäminen valtion talousarviosta tapahtuvaksi.

Vuoden 2009 talousarvio ei toteuta eduskunnan alkuperäistä tavoitetta siirtää lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminta valtion rahoitettavaksi. Rahoituksen osittainen jakaminen sairaanhoitopiireille heikentää entisestään kuntien taloudellista asemaa, jotka vastaavat pitkälti näiden rahoituksesta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  26.30.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa pelastushelikopteritoiminnan tukemiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kari Kärkkäinen /kd

​​​​