TALOUSARVIOALOITE 403/2009 vp

TAA 403/2009 vp - Kari Kärkkäinen /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maahanmuuttajien kotoutumista edistävien yhdistysten toiminnan tukemiseen

Eduskunnalle

Suomessa asuvien ulkomaalaisten määrä on kasvanut liki 150 000 henkilöön. Joka vuosi noin 20 000—25 000 ulkomaalaista muuttaa Suomeen eli keskikokoisen kaupungin verran. Kaikista viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen toimista huolimatta heidän kotoutumisensa, työllistymisensä ja tietämyksensä suomalaisesta yhteiskunnasta kaikkine palveluineen on usein jäänyt aika vähäiseksi. Maahanmuuttajat itse ja kantasuomalaiset ovat perustaneet runsaasti yhdistyksiä elämänsä laadun ja sosiaalisen asemansa parantamiseksi.

Maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten perustamien yhdistysten suurimpana ongelmana on määrärahojen niukkuus. Joissakin tapauksissa kaupungit ovat antaneet edullisia toimitiloja, mutta työntekijöitä on saatu vain poikkeustapauksessa esimerkiksi määräaikaisin työllistämisvaroin. Kuitenkin työn jatkuvuus vaatisi pysyvämpää rahoitusta. Tällaiset yhdistykset sinällään jo auttavat paikkakunnilla kantaväestön ja maahanmuuttajien integroitumista. Ne ovat yksi parhaimmista kansalaistoiminnan muodoista ruohonjuuritasolla. Jotta eri kunnissa toimivat yhdistykset olisivat yhdenvertaisessa asemassa, olisi sisäasiainministeriön pääluokkaan erikseen sisällytettävä määräraha, joka olisi kaikkien toimijoiden anottavissa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  26.40.03 lisäyksenä 2 000 000 euroa maahanmuuttajien omien kotoutumista edistävien yhdistysten toiminnan tukemiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kari Kärkkäinen /kd

​​​​