TALOUSARVIOALOITE 404/2009 vp

TAA 404/2009 vp - Kari Kärkkäinen /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kotipalveluiden lisäämiseen

Eduskunnalle

Kotipalveluiden avulla tuetaan niitä, jotka alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai perhetilanteen perusteella tarvitsevat apua asumisen, henkilökohtaisen hoivan, lastenhoidon tai muun sellaisen tavanomaiseen elämään kuuluvan tehtävän hoitamisessa.

Viime aikoina kotipalvelutoiminnan merkitys vanhusten omatoimisuuden ja itsenäisen asumisen mahdollistajana on korostunut. Kotipalvelujen valtionosuudet ovat kuitenkin täysin riittämättömiä tarpeeseen nähden.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 5 000 000 euroa kotipalveluiden lisäämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kari Kärkkäinen /kd

​​​​