TALOUSARVIOALOITE 405/2009 vp

TAA 405/2009 vp - Kari Kärkkäinen /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kotihoidon tukeen

Eduskunnalle

Pienten lasten päivähoidon vaihtoehtona on kotihoidon tukijärjestelmä. Jotta kotihoidon tuki olisi todellinen vaihtoehto päivähoidolle, on sen tasoa korotettava ja tukeen varattava lisää määrärahaa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 36 000 000 euroa kotihoidon tuen tason parantamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kari Kärkkäinen /kd

​​​​