TALOUSARVIOALOITE 407/2009 vp

TAA 407/2009 vp - Kari Kärkkäinen /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen koulujen perustamiskustannuksiin ja homekorjaushankkeisiin

Eduskunnalle

Valtioneuvosto on ns. budjettiriihessään päättänyt kunnille palvelujen hoitoon tarkoitettujen avustusten lisäksi mm. homekoulujen, terveyskeskusten, vanhainkotien ja päiväkotien jälkirahoitteisten korjausavustusten lisäämisestä yhteensä 58,5 miljoonaa euroa koko maassa.

Hallituksen esityksessä eduskunnalle valtion vuoden 2010 talousarviossa oppilaitosten perustamiskustannuksiin ei määrärahan perusteissa ole kuitenkaan mainintaa koulujen homekorjauksiin osoitettavasta lisämäärärahasta, vaan ko. momentin määräraha on sama kuin oli kuluvan vuoden talousarvioesityksessä. Kuluvana vuonna on jo lisätalousarviossa myönnetty ko. momentille 9 miljoonaa euroa lisää määrärahaa.

Talousarvioesityksen mukaan valtionosuuksista ja -avustuksista arvioidaan valtiolle aiheutuvan vuosina 2011—2013 menoja 181,2 miljoonaa euroa, mikä on sama summa kuin vuoden 2009 talousarvioesityksessä. Budjettiriihen päätöstä määrärahan lisäyksestä ei ole tehty talousarvioesitykseen.

Vuodenvaihteessa 2008—2009 Pohjois-Savon liitto suoritti tärkeimmistä elvyttävistä investointikohteista kartoituksen, joka ei kuitenkaan ole alueellisesti täysin kattava. Kartoituksen mukaan kuntien peruspalvelujen kiireellisten korjausten, jossa ovat mukana koulut ja terveyskeskukset, tarpeelliseksi arvioitujen hankkeiden investointitarve olisi n. 62 miljoonaa euroa Pohjois-Savossa, viiden vuoden aikana. Homekorjausten lisäksi avustusta tulisi myöntää myös muuhun korjausrakentamiseen, uudisrakentamiseen ja tietoverkkoihin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.10.34 lisäyksenä 20 000 000 euroa oppilaitosten perustamiskustannuksiin ja homekorjaushankkeisiin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Tuula Väätäinen /sd
  • Kari Rajamäki /sd
  • Elsi Katainen /kesk
  • Markku Rossi /kesk
  • Erkki Virtanen /vas
  • Hannakaisa Heikkinen /kesk

​​​​