TALOUSARVIOALOITE 409/2009 vp

TAA 409/2009 vp - Kari Kärkkäinen /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kylätoiminnan valtakunnalliseen kehittämiseen

Eduskunnalle

Kylätoiminta on viime vuosien aikana osoittanut vastuuntuntonsa maaseudun kehittämistyössä useilla sadoilla kehittämishankkeilla (mm. monipuolinen koulutus, yritystoiminnan edistäminen, palvelujen tuotanto, ympäristön- ja maisemanhoito, yhteiset kokoontumistilat). Kylätoiminta kokoaa hyvin tehokkaasti paikalliset asukkaat ja voimavarat yhteen, mikä on välttämätöntä tulosten aikaansaamiseksi.

Nykyisin kylätoiminta on monissa kylissä ainoa tai merkittävin vastuunkantaja/toimittaja. Kyläyhdistyksen rooli on voimia kokoava, mikä merkitsee sitä, että kyläyhdistys hankki varoja usein myös muille yhdistyksille. Kylätoiminnan kehittämistehtävän volyymia kuvaa vuosittaisten hankkeiden noin 50 miljoonan euron arvo, josta julkisia varoja on yli 30 miljoonaa euroa, loput talkootyötä ja yksityisiä varoja.

Kylätoiminnalle on myönnetty valtionosuutta vasta vuodesta 2003 alkaen. Valtionosuuden merkitys on tulevaisuudessakin vakautta tuova elementti monipuolisessa kylätoiminnan rahoituksessa. Se koetaan myös työn yhteiskunnallisen merkittävyyden mittarina toisin kuin lyhytkestoinen hankeraha.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.10.63 lisäyksenä 170 000 euroa kylätoiminnan valtakunnalliseen kehittämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kari Kärkkäinen /kd

​​​​