TALOUSARVIOALOITE 41/2009 vp

TAA 41/2009 vp - Marko Asell /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen nuorisoliikunnan edellytysten parantamiseen

Eduskunnalle

Kansainvälisten suositusten mukaan lasten ja nuorten tulisi liikkua vähintään tunti, mielellään useita tunteja päivässä. Kolme kertaa viikossa liikunnan tulisi olla hengästyttävää. Tutkimusten mukaan vain noin 30 % suomalaislapsista liikkuu riittävästi.

Lasten liian vähäisellä liikkumisella on vakavat seuraukset. Monien kansantautien aihiot syntyvät jo lapsuusiässä; sydän- ja verisuonitaudit, diabetes, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, mielenterveyden häiriöt jne. Liikunnan vähenemisen yhtenä seurauksena jo joka viides koululainen on ylipainoinen.

Liikkumattomuus lapsena johtaa liikkumattomuuteen aikuisiässä. Lasten ja nuorten terveyden edistäminen ja ennalta ehkäisevä työ on taloudellisesti tehokasta. Vaikuttamalla lasten ja nuorten elintapoihin pystytään vähentämään lasten korjaavan terveydenhuollon tarvetta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.90.50 lisäyksenä 5 000 000 euroa nuorisoliikunnan edellytysten parantamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Marko Asell /sd

​​​​