TALOUSARVIOALOITE 412/2009 vp

TAA 412/2009 vp - Kari Kärkkäinen /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kuopion Haminalahden ja Karttulan Pihkainmäen välisen maantien 551 perusparannuksen suunnitteluun

Eduskunnalle

Maantie 551 Haminalahden ja Pihkainmäen välillä on hyvin vilkkaasti liikennöity tie. Maantien varrella on kaksi ala-asteen koulua, Pihkainmäen ala-ase Karttulan puolella ja Rytkyn ala-aste Kuopion puolella. Liikenneturvallisuuden parantaminen maantietä leventämällä ja maantien profiilia muuttaen on perusteltua. Tiellä liikkuu paljon raskaan liikenteen ohella nuoria koululaisia ja muuta kevytliikennettä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Kuopion Haminalahden ja Karttulan Pihkainmäen välisen maantien 551 perusparannuksen suunnitteluun.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kari Kärkkäinen /kd

​​​​