TALOUSARVIOALOITE 416/2009 vp

TAA 416/2009 vp - Kari Kärkkäinen /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Puutossalmen sillan rakentamiseen Pohjois-Savossa

Eduskunnalle

Puutossalmen lossi välittää Soisalon yhteyksiä kaupunkikeskukseen Kuopioon. Lossi palvelee erityisesti Soisalon pohjoisosan asutusta, joka on osa Kuopiota. Osa Soisalon pohjoisosan asukkaista käy työssä Kuopiossa ja joutuu näin käyttämään työmatkallaan Puutossalmen lossia.

Pitkällä tähtäyksellä ainoa järkevä ratkaisu Soisalon alueen liikenneyhteyksien kehittämiseen Kuopion suuntaan on Puutossalmen lossin korvaaminen sillalla. Sillan rakentamiskustannukset ovat noin 17 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 2 500 000 euroa Puutossalmen sillan rakentamistöiden käynnistämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kari Kärkkäinen /kd

​​​​