TALOUSARVIOALOITE 417/2009 vp

TAA 417/2009 vp - Kari Kärkkäinen /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Luvelahti—Särkinen-maantien perusparannukseen ja päällystämiseen

Eduskunnalle

Karttulan ja Kuopion alueella oleva maantie 5513 Karttula— Lamperila väli Luvelahti—Särkinen 11 km:n matka on päällystämätön soratie. Maantiellä on merkitystä alueen puutavarankuljetukselle, matkailulle ja runsaalle kesäasutukselle.

Kuopion puolella maantie 555 väli Haminalahti—Lamperila peruskorjauksen valmistumisen myötä liikennöinti Karttulan, Tervon ja Pielaveden suuntaan on lisääntynyt selvästi. Näin ollen on tarpeellista peruskorjata myös väli Luvelahti—Särkinen, jotta saadaan parempi liikenteellinen hyöty Haminalahti—Lamperila välin korjauksesta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 2 500 000 euroa Luvelahti—Särkinen-maantien peruskorjaukseen ja päällystämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kari Kärkkäinen /kd

​​​​