TALOUSARVIOALOITE 418/2009 vp

TAA 418/2009 vp - Kari Kärkkäinen /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 9 yleissuunnittelun aloittamiseen ja kiireellisimpien parantamiskohteiden toteutukseen välillä Kuopio—Suonenjoki

Eduskunnalle

Valtatie 9 välillä Turku—Kuopio on kansainvälisesti tärkeä Eurooppatie (E63), mikä kuuluu myös eurooppalaiseen TEN -verkkoon. Tie toimii autoilla tapahtuvien kuljetusten pääreittinä Pohjois-Savosta Lounais-Suomeen, Skandinaviaan ja edelleen Keski-Eurooppaan.

Valtatie 9 on myös matkailullisesti tärkeä tie Tukholmasta Petroskoihin ulottuvana väylänä, ja sen vaikutusalueella on useita merkittäviä matkailukohteita kuten, Tampereen Särkänniemi, Nilsiän Tahkovuori ja Himos Keski-Suomessa. Valtatie 9 on myös tärkeä Turun, Tampereen, Jyväskylän ja Kuopion sekä myös Joensuun yliopistojen yhteistoiminnalle, ja se on tämän kehityskäytävän liikenteellinen selkäranka.

Maantielain mukaan merkittävimmät valtatiet luokitellaan kuuluviksi korkean palvelutason verkkoon, ns. runkoteiksi. LVM:n suunnitelmassa runkotieverkkoon on kelpuutettu vain Turku—Jyväskylä osuus. Tässä muodossaan luokitus ei huomioi maamme aluerakenteen kehittymisen kannalta tärkeää valtatien 9 kehityskäytävää. Valtatie 9 tulee sisällyttää myös Jyväskylä—Kuopio osuudeltaan runkotieverkkoon.

Valtatien 9 liikennöitävyys Jyväskylä—Kuopio välillä ei ole runkotien tasoista. Tien kunnostaminen tulee aloittaa Suonenjoki—Kuopio välillä, jolloin tie saadaan nopeimmin palvelemaan Sisä-Savon seudun ja Kuopion välistä kasvavaa liikennettä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euron määrärahan valtatien 9 yleissuunnittelun aloittamiseen ja kiireellisimpien parantamiskohteiden toteutukseen välillä Kuopio— Suonenjoki.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kari Kärkkäinen /kd

​​​​