TALOUSARVIOALOITE 422/2009 vp

TAA 422/2009 vp - Kari Kärkkäinen /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen korkean työttömyyden alueiden erityistukeen

Eduskunnalle

Uusimman työllisyyskatsauksen mukaan elokuussa oli työttömänä 203 000 ihmistä, mikä oli 52 000 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Pohjois-Karjalassa työttömien osuus työvoimasta oli 15,4 %, Kainuussa 13,6 % ja Lapissa 13,6 %.

Työttömyyden alueelliset erot ovat edelleen erittäin suuria, vaikka taloudellisen taantuman aikana erot yleensä tasoittuvat. Nämä eroavuudet tulee ottaa huomioon työvoimamäärärahojen kohdentamisessa. Kun alueelliset erot työttömyydessä kärjistyvät, muuttoliike korkean työttömyyden alueilta voimistuu ja heikentää edelleen alueiden kehittymismahdollisuuksia. Tämän kehityksen pysäyttämiseksi tarvitaan nyt aktiivista korkean työttömyyden alueiden työvoimapolitiikkaa. Erityisen huolestuttavaa on kehitys metsäteollisuuden alasajosta kärsivillä alueilla.

Tämä aloite on osa kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjettia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  32.30.51 lisäyksenä 25 000 000 euroa korkean työttömyyden alueiden erityistukeen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Sari Palm /kd
  • Leena Rauhala /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Bjarne Kallis /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Tarja Tallqvist /kd

​​​​