TALOUSARVIOALOITE 423/2009 vp

TAA 423/2009 vp - Kari Kärkkäinen /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maakunnan kehittämisrahan korottamiseen

Eduskunnalle

Maakunnan kehittämisrahamomentilta rahoitetaan osaamiskeskus-, aluekeskus- ja kaupunkipoliittisia toimia, maaseudun ja saariston kehittämistä sekä seudullisia yhteistyöhankkeita. Määräraha on siis varsin tarkoin suunnattu eri tarkoituksiin, eikä siitä jää juurikaan käytettäväksi maakunnan omista tarpeista nousevien kehittämishankkeiden rahoitukseen. Tällaisia maakuntien omista tarpeista nousevia hankkeita ovat mm. Itä-Suomen suuret tulevaisuuden kysymykset -projektin loppuraportissa esitetyt ns. makrohankkeet ja maakuntien omaan osaamiseen pohjautuvat osaamiskeskittymät ja niiden kehittämishankkeet. Tämän vuoksi määrärahaa tulee korottaa ja varata korotus maakuntien omien tarpeiden mukaisiin hankkeisiin.

Maakunnan kehittämisrahan määrä oli vuoden 2006 tilinpäätöksen mukaan lähes 29,9 miljoonaa euroa ja ns. vapaa maakunnan kehittämisraha oli tuolloin 12,180 miljoonaa euroa. Vuoden 2009 tulo- ja menoarvioesityksessä momentin määrärahaksi esitetään 31,656 miljoonaa euroa, mistä ns. vapaa maakunnan kehittämisraha on 12,056 miljoonaa euroa, eli ko. määräraha on jopa pienempi kuin vuonna 2006 käytössä ollut summa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  32.50.43 lisäyksenä 12 000 000 euroa maakunnan kehittämisrahan korottamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kari Kärkkäinen /kd

​​​​