TALOUSARVIOALOITE 426/2009 vp

TAA 426/2009 vp - Kari Kärkkäinen /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen lapsilisän ulottamiseen 17-vuotiaisiin

Eduskunnalle

Lapsilisäoikeuden ulottaminen kaikkiin alle 18-vuotiaisiin on jo pitkään ollut yksi suomalaisen sosiaalipolitiikan tavoitteista ja toiveista. Nykyisessä yhteiskuntarakenteessa 17-vuotiaat ovat lähes aina vanhempiensa elatuksen varassa. Vanhemmilla on myös lakisääteinen velvollisuus heidän elättämiseensä. 17 vuoden ikärajan ylläpitämiselle ei perheiden todellisuudesta löydy perusteita. 17-vuotiaan kohdalla vanhempien menot eivät suinkaan välttämättä ole pienimmillään. Esimerkiksi lukiossa opiskelevan nuoren koulukirjat maksavat satoja euroja lukuvuodessa.

Lapsilisäoikeuden ulottaminen 17-vuotiaiden ikäluokkaan säästäisi valtion maksamaa opintotukea. Osittain uudistusta rahoittaisivat myös säästyvät toimeentulotuet.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.10.51 budjettiperusteisena lisäyksenä 80 000 000 euroa lapsilisän ulottamiseen 17-vuotiaisiin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kari Kärkkäinen /kd

​​​​