TALOUSARVIOALOITE 430/2009 vp

TAA 430/2009 vp - Kari Kärkkäinen /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen perheneuvonnan tukemiseen

Eduskunnalle

Perheiden pirstoutuminen aiheuttaa yhteiskunnalle satojen miljoonien eurojen kustannukset. Kynnys eroamiselle on madaltunut.

Perheneuvontatyö ehkäisee parhaiten avioeroja. Perheneuvontatyötä tekevät monenlaiset tahot, yksityiset ja järjestöt sekä seurakunnat. Perheneuvontatyö on ennalta ehkäissyt mahdollisesti satoja avioeroja ja samalla eheyttänyt perheitä jatkamaan yhdessä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.90.50 lisäyksenä 1 800 000 euroa perheneuvonnan tukemiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kari Kärkkäinen /kd

​​​​