TALOUSARVIOALOITE 431/2009 vp

TAA 431/2009 vp - Kari Kärkkäinen /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kristillistä päihdetyötä tekeville järjestöille

Eduskunnalle

Kristillisellä päihdetyöllä on saatu hyviä tuloksia päihderiippuvuuksien katkaisussa ja hoidossa. Kristilliseltä pohjalta on syntynyt lukuisia järjestöjä sekä hoitoyhteisöjä, joilla on työssään pitkät perinteet ja monipuolinen osaaminen. Mm. Sininauhaliitolla on yli 90 jäsenjärjestöä, jotka ovat maamme toiseksi suurin päihdepalvelujen tuottaja.

Kristilliset järjestöt ovat niin suuri palveluiden tuottaja, että Sininauhaliitolla on ollut edustus monissa valtionhallinnon ja päihdehuollon yhteistyöryhmissä ja elimissä. Sininauhaliiton tavoitteena on vaikuttaa ensisijassa riskiryhmissä elävien lasten, nuorten ja aikuisten päihteidenkäyttöä synnyttäviin olosuhteisiin ja sitä tukevaan kulttuuriin.

Päihteiden lisääntynyt käyttö nähdään merkittävänä ja edelleenkin kasvavana ongelmana kaikissa kunnissa. Alkoholisairaudet ovat lisääntyneet ja kasvun ennakoidaan jatkuvan. Seuraukset näkyvät inhimillisenä kärsimyksenä, kasvavina kustannuksina lastensuojelussa, erikoissairaanhoidossa, päihde- ja terveydenhuollossa. Syvenevät sosioekonomiset erot näkyvät erityisesti päihdepalvelujen tarjonnassa. Työikäisten akuutit ongelmat pystytään hoitamaan, mutta kaikkia suurkuluttajia hoito ei tavoita.

Kristilliset päihdejärjestöt tekevät menestyksekästä työtä laajasti myös kaikkien syrjäytyneimpien auttamiseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.90.50 lisäyksenä 2 000 000 euroa kristillistä päihdetyötä tekeville järjestöille.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kari Kärkkäinen /kd

​​​​